Các Đặc Trưng Cơ Bản của Quần Thể

CÁC ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN THỂ – 

SINH 12 – LUYỆN THI ĐẠI HỌC

Giảng dạy: Thầy Nguyễn Công Lãm – Giáo viên trường THCS và THPT Ngọc Viễn Đông

 

1. File bài giảng: “Các đặc trưng cơ bản của quần thể”

Sinh-12-Cac-dac-trung-co-ban-cua-quan-the-THCS-THPT-Ngoc-Vien-Dong

 

2. Video bài giảng: “Các đặc trưng cơ bản của quần thể” – Thầy Nguyễn Công Lãm:

 

3. Bài tập làm thêm: “Các đặc trưng cơ bản của quần thể”

Sinh-12-Bai-tap-Cac-dac-trung-co-ban-cua-quan-the-THCS-THPT-Ngoc-Vien-Dong

“NGỌC VIỄN ĐÔNG - MỖI HỌC SINH MỘT VIÊN NGỌC”

CÁC TIN LIÊN QUAN