BÀI TẬP CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 3

CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 3. Ngoài phần lý thuyết, nhà trường sẽ kèm theo những bài tập để củng cố kiến thức cho các em trong chương trình Tiếng Anh lớp 9

Exercise 1:Put the verbs in the brackets in the correct tense

 1. . If I had known that you were in hospital, I (visit) _____ you.
 2. .You would have seen my garden at its best if you (be) _____ here last week.
 3.  I shouldn’t have believed it if I (not see) _____ it with my own eyes.
 4.  If he had asked you, you _____(accept) ?
 5. If I (know) _____that you were coming, I’d have baked a cake.
 6. If I (had) _____a map, I would have been all right.
 7. The hens (not get) _____. into the house if you had shut the door.
 8.  If he had known that the river was dangerous, he (not try) _____ to swim across it.
 9. If you (speak)_____more slowly, he might have understood you.
 10. If he had known the whole story , he (not be) _____so angry.
 • Hy vọng qua những bài dạy của thầy, sẽ giúp các em có thể luyện thi tốt. Chúc các em thành thạo để làm tốt phần này. Các em có thắc mắc gì hay muốn đi sâu vào thì hãy để lại comment ở Fanpage – You tube hay Website của trường. Thầy sẽ giải đáp mọi thắc mắc của các em. Chúc các em học tốt!
 • Thông tin đăng ký nhập học trường Ngọc Viễn Đông

“NGỌC VIỄN ĐÔNG - MỖI HỌC SINH MỘT VIÊN NGỌC”

CÁC TIN LIÊN QUAN