BÀI TẬP ÔN TẬP TỔNG HỢP VỀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH

ÔN TẬP TỔNG HỢP VỀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH. Ngoài phần lý thuyết, nhà trường sẽ kèm theo những bài tập để củng cố kiến thức cho các em tự tin bước vào kỳ thi TS10. 

* Giới thiệu:

Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn là trọng tâm của chương III phần Đại số của môn Toán lóp 9.
Bài giảng gồm các nồi dung sau:
– Dạng tổng quát của hệ phương trình bậc nhất hai ẩn. Nghiệm và số nghiệm số của hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.
– Tóm tắt 3 phương pháp giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.
– Hướng dẫn học sinh giải 3 ví dụ về việc áp dụng 3 phương pháp giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.
NHẮC LẠI

Khái niệm về hệ phương trình bậc nhất hai ẩn

+ Khái niệm: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng:

trong đó ax+by=c và a′x+b′y=c′ là những phương trình bậc nhất hai ẩn.
+ Nếu hai phương trình của hệ có nghiệm chung thì nghiệm chung ấy gọi là nghiệm của hệ phương trình (I). Trái lại, nếu hai phương trình không có nghiệm chung thì ta nói hệ (I) là vô nghiệm.
Giải hệ phương trình là tìm tất cả các nghiệm của nó.
* Bài tập: Giải các hệ phương trình sau:

  • Thầy hy vọng rằng với hệ thống kiến thức lý thuyết và bài tập phần Đại số trên đây, các em sẽ có thêm một tài liệu học tập hữu ích để học tốt hơn môn Toán 9.
  • Chúc các em luôn học tốt và đạt kết quả cao!
  • Thông tin đăng ký nhập học trường Ngọc Viễn Đông
“NGỌC VIỄN ĐÔNG - MỖI HỌC SINH MỘT VIÊN NGỌC”

CÁC TIN LIÊN QUAN