BÀI TẬP PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP CẤU TRÚC ADN

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP CẤU TRÚC ADN. Ngoài phần lý thuyết, nhà trường sẽ kèm theo những bài tập để củng cố kiến thức cho các em tự tin bước vào kỳ thi THPT Quốc Gia.

BÀI TẬP

Câu 11: Một mạch của phân tử ADN có khối lượng bằng 36.107 đơn vị cacbon, thì số vòng xoắn của phân tử ADN nói trên bằng:

A. 480000 B. 360000 C. 240000                    D. 120000

Câu 12: Trên mạch thứ nhất của gen có 15% A, 25% T và tổng số G với X trên mạch thứ hai của gen bằng 840 nuclêôtit. Chiều dài của gen nói trên (được tính bằng namômet) bằng:

A. 489,6 B. 4896 C. 476                                      D. 4760

Câu 13: Một gen có 93 vòng xoắn và trên một mạch của gen có tổng số hai loại A với T bằng 279 nuclêôtit. Số liên kết hiđrô của các cặp G – X trong gen là:

A. 1953 B. 1302             C. 837                                      D. 558

(Đọc tiếp)

Câu 14: Một gen có khối lượng 540000 đơn vị cacbon và có 2320 liên kết hiđrô. Số lượng từng loại nuclêôtit của gen bằng:

A. A = T = 520, G = X = 380 B. A = T = 360, G = X = 540

C. A = T = 380, G = X = 520 D. A = T = 540, G = X = 360

Câu 15: Một gen có chiều dài 469,2 namômet và có 483 cặp A – T. Tỷ lệ từng loại nuclêôtit của gen nói trên là:

A. A = T = 32,5%, G = X = 17,5% B. A = T = 17,5%, G = X = 32,5%

C. A = T = 15%, G = X = 35% D. A = T = 35%, G = X = 15%.

Chúc các em luôn học tốt và đạt kết quả cao!
Thông tin đăng ký nhập học trường Ngọc Viễn Đông
“NGỌC VIỄN ĐÔNG - MỖI HỌC SINH MỘT VIÊN NGỌC”

CÁC TIN LIÊN QUAN