Tuyển Sinh Buổi 2 Tiểu Học Và THCS

   Mô hình học buổi 2 bán trú cho học sinh Tiểu học, THCS được Cơ sở Dạy thêm – Học thêm thuộc trường THCS và THPT Ngọc Viễn Đông (sau đây gọi tắt là CSDTHT NVĐ) tổ chức. Mô hình này nhằm thỏa mãn nhu cầu bán trú của xã hội, được tổ chức như sau:

1. TỔ CHỨC:

a. Đối với học sinh học buổi sáng tại trường công lập:

– 11g00: Nhân viên đón học sinh về trường NVĐ ăn và nghỉ trưa;

– 13g30 – 16g00: Học sinh được giáo viên hướng dẫn ôn bài, làm bài tập… theo báo bài ở trường; học thêm các môn văn hóa, tiếng Anh (nếu có nhu cầu);

– 16g00 – 17g00: Cha mẹ học sinh đến trường NVĐ đón học sinh về.

b. Đối với học sinh học buổi chiều tại trường công lập:

– 7g00 – 7g30: Cha mẹ học sinh đưa học sinh đến trường NVĐ;

– 7g30 – 10g00: Học sinh được giáo viên hướng dẫn ôn bài, làm bài tập… theo báo bài ở trường học thêm các môn văn hóa, tiếng Anh… (nếu có nhu cầu);

– 10g00-12g00: Học sinh ăn và nghỉ trưa;

– 12g00: CSDTHT NVĐ đưa học sinh đến trường công lập để học;

– Sau khi tan học cha mẹ học sinh đón học sinh tại trường công lập.

2. CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC:

a. Ôn tập theo sổ báo bài của trường công lập:

  • Bảo đảm học sinh thuộc bài và giải đủ bài tập theo dặn dò của giáo viên trường công lập.
  • Trong trường hợp học sinh chưa hoàn thành do học phụ đạo, bồi dưỡng hoặc học tiếng Anh thì Cơ sở Ngọc Viễn Đông sẽ thông báo với gia đình qua sổ liên lạc để cha mẹ học sinh tiếp tục giúp học sinh hoàn thành.

b. Phụ đạo, bồi dưỡng theo trình độ học sinh:

  • Học sinh theo chương trình này sẽ được kiểm tra toàn bộ các Kiến thức – Kỹ năng cơ bản và cốt lõi để phát hiện các yếu kém cụ thể và chi tiết của học sinh.
  • Học sinh được phụ đạo các yếu kém này, bảo đảm sau phụ đạo các em có thể tiếp thu tốt chương trình dang học ở trường công lập.
  • Các lớp bồi dưỡng dành cho học sinh khá – giỏi nhằm chuẩn bị cho học sinh đạt kết quả cao trong các kỳ thi Quốc gia

c. Dạy tiếng Anh theo Hệ thống Khung Châu Âu hoặc Hoa Kỳ:

  • Chương trình tiếng Anh Khung Châu Âu – Hoa Kỳ được giảng dạy bởi Trung tâm Ngoại Ngữ Ngọc Viễn Đông.
  • Học sinh học buổi 2 tại CSDTHT trường THCS và THPT Ngọc Viễn Đông được giảm 10% học phí so với học sinh ngoài

Học sinh tham gia buổi 2 và ở bán

Học sinh tham gia buổi 2 và ở bán trú tại THCS và THPT Ngọc Viễn Đông

3. BIỂU PHÍ CÁC HOẠT ĐỘNG:

 

Lớp 3 4 5 6 7 8 9
Phí bán trú 900.000 900.000 1.000.000 1.000.000 1.100.000 1.100.000 1.1000.000
Phí phụ đạo mỗi môn 4 tiết 250.000 250.000 250.000 300.000 300.000 300.000 400.000
Tiếng Anh 6 tiết 540.000 540.000 540.000 700.000 700.000 750.000 750.000
“NGỌC VIỄN ĐÔNG - MỖI HỌC SINH MỘT VIÊN NGỌC”

CÁC TIN LIÊN QUAN