Cuộc Thi Phó Nháy Đáng Yêu Ngọc Viễn Đông Năm Học 2018 – 2019

Các đơn vị dự thi: liên lớp 6-7, liên lớp 8-9, lớp 10A, lớp 10B, lớp 10C, liên lớp 11-12

Chủ đề: Hình ảnh nhà Trường hoặc các hoạt động cuối năm học 2018 – 2019

Địa điềm chụp ảnh: Trong khuôn viên nhà Trường.

Cách thức tính điểm: Thực hiện đầy đủ các bước sau
• Bước 1: Like page. Mỗi LIKE PAGE được 5 điểm
• Bước 2: Like bài. Mỗi Like được 1 điểm
• Bước 3: Share bài của lớp ở chế độ công khai (mỗi share được 2đ)
• Bước 4: Comment về ảnh + HashTag #CuocThiAnhTruongThcsThptNgocVienDong (2đ)
• Like hình ảnh. Mỗi Like được 1 điểm

Thời gian: Từ 17/05 đến ngày 23/05/2019

Phát thưởng: Vào lễ bế giảng 25/05