Quan Điểm Về Hạnh Kiểm Học Sinh Của Ngọc Viễn Đông

   Ngọc Viễn Đông có quan điểm về hạnh kiểm học sinh “không giống ai”. Từ quan điểm này,  Ngọc Viễn Đông triển khai việc giáo dục hạnh kiểm cũng “không giống ai”. Và, nó, chính nó, đã mang lại những niềm tự hào cho học sinh Ngọc Viễn Đông. Và, nó, chính nó, đã mang lại không gian tinh thần thuần khiết Ngọc Viễn Đông.

Tiên đề:

   Tất cả học sinh Ngọc Viễn Đông đều có hạnh kiểm tốt.

Luận cứ:

   Tuổi học sinh là tuổi trong trắng, hồn nhiên nên hạnh kiểm tốt.

Hệ quả:

   Học sinh Ngọc Viễn Đông không bao giờ có lỗi.

Luận chứng:

   Học sinh hạnh kiểm tốt thì không bao giờ có lỗi.

   Học sinh Ngọc Viễn Đông có thể có sai. Nếu học sinh Ngọc Viễn Đông sai thì cái sai đó phải đến từ xã hội, từ gia đình hoặc từ các tác động ngoại lai khác. Do đó, dù sai, học sinh Ngọc Viễn Đông vẫn không có lỗi.

Giáo dục hạnh kiểm học sinh tại Ngọc Viễn Đông:

   Căn cứ vào tiên đề, giáo dục Hạnh kiểm học sinh tại Ngọc Viễn Đông gồm các nhiệm vụ:

     1. Cung cấp các giá trị nhân văn của dân tộc và các giá trị tinh thần của văn minh mới. Trong đó, ý thức cộng đồng, thượng tôn pháp luật và tinh thần thiện nguyện được ưu tiên hàng đầu.

Giá trị tinh thần Ngọc Viễn Đông

Giá trị tinh thần Ngọc Viễn Đông

2. Cung cấp các hoạt động Thể dục – Thể thao – Nghệ thuật để hướng học sinh về Chân – Thiện – Mỹ.

Câu lạc bộ Hội họa Ngọc Viễn Đông

Câu lạc bộ Hội họa Ngọc Viễn Đông

     3. Làm học sinh hiểu rõ những sai trái ngoại lai để sáng tỏ các giá trị bẩm sinh của mình.

     4. Trong mọi trường hợp, luôn tôn trọng tư cách – cá tính của học sinh.

Yêu  cầu của Ngọc Viễn Đông với giáo viên trong Giáo dục hạnh kiểm học sinh:

  1. Tìm cái tốt, là những bản chất bẩm sinh chưa bị nhiễm các sai lệch ngoại lai, của học sinh để phát huy. Cái tốt được phát huy thì cái sai sẽ biến mất.
  2. Ngăn chặn các sai lệch của học sinh khi vừa mới manh nha
  3. Khi cái sai xuất hiện, yêu cầu học sinh tự phân tích mình đã sai như như thế nào và tìm đối tượng có lỗi trong sai lệch của mình.
  4. Sau khi đã phân tích, bỏ qua ngay các sai lệch của học sinh.

   Bất kỳ trường học nào cũng cần 1 nề nếp – kỷ luật tốt để hoạt động giáo dục. Ngọc Viễn Đông cũng thế. Điều khác biệt là Ngọc Viễn Đông đạt đến trạng thái nề nếp ấy bằng cách phát huy cái tốt của học sinh, không chuyên chú triệt phá cái xấu. Phát huy cái tốt của học sinh thì tự nhiên cái xấu sẽ mất. Tại Ngọc Viễn Đông không có đòn roi, không có la rầy

   Tuy nhiên, nếu cái sai của học sinh làm ảnh hưởng đến học sinh khác hoặc ảnh hưởng đến hoạt động giáo dục của trường thì nhà trường dứt khoát trả học sinh về gia đình hoặc có những biện pháp mạnh hơn. Thậm chí có thể phối hợp với chính quyền truy cứu hình sự, nếu học sinh vi phạm pháp luật. Ngọc Viễn Đông yêu cầu cha mẹ học sinh phối hợp chặc chẽ để những điều đáng tiếc như vậy không xảy ra.

Để hiểu thêm về Ngọc Viễn Đông, mời xem thêm các bài:

“NGỌC VIỄN ĐÔNG - MỖI HỌC SINH MỘT VIÊN NGỌC”

CÁC TIN LIÊN QUAN