Chương trình tài trợ học sinh khó khăn

Tài trợ học sinh khó khăn cần sự chung tay, góp sức của cả xã hội. Trường Ngọc Viễn Đông và báo Phụ nữ xưa và nay rất mong được sự hỗ trợ của mọi người.

Nhiệm vụ của các bên trong chương trình:

1. Sự hỗ trợ của xã hội:

 • Giới thiệu, cung cấp thông tin những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
 • Thông tin gửi về Báo Phụ nữ xưa và nay hoặc trường THCS và THPT Ngọc Viễn Đông
 • Địa chỉ email tiếp nhận thông tin của trường THCS và THPT Ngọc Viễn Đông: info@ngocviendong.edu.vn. Điện thoại: 02837155091
 • Có thể cung cấp thông tin bằng cách comment bài viết này.
 • Địa chỉ tiếp nhận thông tin của Báo Phụ nữ xưa và nay: Xem trong hình ảnh kèm theo bài viết này
 • Giới thiệu học sinh cho các mạnh thường quân

2. Trường THCS và tHPT Ngọc Viễn Đông

 • Tài trợ đoàn làm phim để cung cấp thông tin ra xã hội.
 • Tài trợ học sinh khó khăn “món quà đầu tiên”.
 • Mở cho học sinh 1 tài khoản ngân hàng.
 • Post video lên website, Fanpage của trường để kêu gọi mạnh thường quân
 • Công khai thông tin tài trợ của các mạnh thường quân.
 • Xem thêm hoạt động tài trợ của trường tại đây

tại đây

3. Báo Phụ nữ xưa và nay

 • Dựng kịch bản, đạo diễn, quay phim
 • Đăng bài và video lên báo.
 • Công khai thông tin tài trợ của các mạnh thường quân.
 • Địa chỉ tiếp nhận thông tin của báo Phụ nữ xưa và nay: Xem tại đây

4. Các mạnh thường quân:

Mời xem thư vận động của báo. Gửi tiền tài trợ thẳng vào tài khoản của học sinh và theo dõi thông tin công khai của báo và nhà trường

Thư vận động mạnh thường quan của báo Phụ nư xưa và nay

“NGỌC VIỄN ĐÔNG - MỖI HỌC SINH MỘT VIÊN NGỌC”

CÁC TIN LIÊN QUAN