BÀI TẬP TÌM GIÁ TRỊ CỦA THAM SỐ ĐỂ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI  CÓ HAI NGHIỆM TRÁI DẤU VÀ NGHIỆM ÂM CÓ GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI LỚN HƠN

TÌM GIÁ TRỊ CỦA THAM SỐ ĐỂ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI CÓ HAI NGHIỆM TRÁI DẤU VÀ NGHIỆM ÂM CÓ GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI LỚN HƠN
– Nội dung phương pháp giải bài toán về tìm giá trị của tham số để phương trình bậc hai có hai nghiệm trái dấu và nghiệm âm có giá trị tuyệt đối lớn hơn.
– Hướng dẫn học sinh 3 ví dụ
Sau khi xem xong bài giảng lý thuyết học sinh vận dụng giải những bài tập sau:
  • Tìm giá trị của tham số để các phương trình bậc hai sau có hai nghiệm trái dấu và nghiệm âm có giá trị tuyệt đối lớn hơn:

ĐỂ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI

“NGỌC VIỄN ĐÔNG - MỖI HỌC SINH MỘT VIÊN NGỌC”

CÁC TIN LIÊN QUAN