BÀI TẬP CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 1

CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 1Ngoài phần lý thuyết, nhà trường sẽ kèm theo bài tập để củng cố kiến thức cho các em.

Sau khi xem bài giảng lý thuyết học sinh vận dụng bài tập sau đây:

BÀI TẬP CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 1:

 1. If she ……………….. (invite) me, I ………………. (go)
 2. If it …………………. (rain), we ………………… (cancel) the match.
 3. If I ……………….. (get) a promotion, I ………………… (buy) a car.
 4. If she ………………. (be late), we …………………. (go) without her.
 5. If you ………………. (ask) more politely, I ………………… (buy) you a drink.
 6. If you …………………. (not behave), I ………………. (throw) you out.
 7. If he ……………….. (win) the first prize, his mother ……………… (be) happy.
 8. If he ……………….. (get) proper medical care, he ………………. (survive)
 9. If the drought ………………… (continue), plants and animals ………………… (perish).
 • Put the verbs into the correct form.

 1. Mark and Carol are expecting us. They would be disappointed if we ________ . (not/ come)
 2. . Would Tim mind if I________  his bicycle without asking him? (borrow)
 3. . If somebody________ in here with a gun, I’d be very frightened. (walk)
 4. . I’m sure Sue________  if you explained the situation to her. (understand)
 • Hy vọng bài dạy của cô sẽ giúp các em có thể luyện thi tốt. Các em có thắc mắc gì hay muốn tìm hiểu sâu hơn phần này thì hãy để lại comment ở Fanpage – You tube hay Website của trường cô sẽ giải đáp mọi thắc mắc. Chúc các em học tốt và đạt được kết quả cao trong những kỳ thi sắp tới nhé!
Thông tin đăng ký nhập học trường Ngọc Viễn Đông
“NGỌC VIỄN ĐÔNG - MỖI HỌC SINH MỘT VIÊN NGỌC”

CÁC TIN LIÊN QUAN