BÀI TẬP ĐỘNG LƯỢNG ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG – P1

ĐỘNG LƯỢNG ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG  – XUNG LƯỢNG – ĐỘ BIẾN THIÊN ĐỘNG LƯỢNG.

Sau khi xem bài giảng lý thuyết học sinh vận dụng làm những bài tập sau đây:

Bài 1. Một vật trọng lượng 1 N có động lượng 1 kgm/s, lấy g =10 m/s2, khi đó vận tốc của vật bằng bao nhiêu?
Bài 2. Một vật có m = 1 kg đang chuyển động với vận tốc v = 2 m/s. Tính động lượng của vật?
Bài 3. Một vật có khối lượng m =2 kg, có động lượng 6 kg.m/s, vật đang chuyển động với vận tốc bao nhiêu?
Bài 4. Một máy bay có khối lượng 160000 kg, bay với vận tốc 870 km/h. Tìm động lượng của máy bay?
Bài 5. Một chất điểm chuyển động không vận tốc đầu dưới tác dụng của lực F = 102 N. Động lượng chất điểm ở thời điểm t = 3s kể từ lúc bắt đầu chuyển động là bao nhiêu?
Bài 6.Hai vật có khối lượng m1 = 1 kg, m2 = 3 kg chuyển động với các vận tốc v1 = 3 m/s và v2 = 1 m/s. Tìm tổng động lượng (phương, chiều và độ lớn) của hệ trong các trường hợp:
Thông tin đăng ký nhập học trường Ngọc Viễn Đông
“NGỌC VIỄN ĐÔNG - MỖI HỌC SINH MỘT VIÊN NGỌC”

CÁC TIN LIÊN QUAN