BÀI TẬP ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG P3

ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG P3. Ngoài phần lý thuyết, nhà trường sẽ kèm theo những bài tập để củng cố kiến thức cho các em tự tin bước vào kỳ thi THPT Quốc Gia.

Sau khi xem bài giảng lý thuyết học sinh làm bài tập sau:

 

Bài tập 1: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’;
  • Chứng minh rằng B’D’ vuông góc (AA’C’C)
  • Chứng minh A’C’ vuông góc với (BDD’B’)
Bài tập 2: Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông cân tại A; SA vuông góc với đáy. Từ A kẻ AK, AM, AN lần lượt vuông góc với BC, SB, SC tại K, M, N. Chứng minh rằng MN vuông góc với (SAK).
Bài tập 3: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông tâm O. Từ O kẻ OH vuông góc với SC. Chứng minh rằng OH vuông góc với AC và SC.
Bài tập 4: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông tâm O, cạnh a, các cạnh bên của hình chóp cùng bằng
  • Chứng minh rằng BD vuông góc (SAC).
  • Gọi (P) là mặt phẳng đi qua A và vuông góc với cạnh SC. Xác định thiết diện của hình chóp S.ABCD cắt bởi mặt phẳng (P).

Thông tin đăng ký nhập học trường Ngọc Viễn Đông.

“NGỌC VIỄN ĐÔNG - MỖI HỌC SINH MỘT VIÊN NGỌC”

CÁC TIN LIÊN QUAN