EXERCISE REPORTED SPEECH

EXERCISE REPORTED SPEECH. Ngoài phần lý thuyết, nhà trường sẽ kèm theo những bài tập để củng cố kiến thức cho các em tự tin bước vào kỳ thi TS10. 

Xem video live tream bài giảng lý thuyết EXERCISE REPORTED SPEECH

EXERCISE:

1. “He’s not at home.”, she said.
– She said that… ………………………………………………………..
2. .“I’ll have a cup of tea with you.” she said.
– She said that…
3. “I’ll pay him if I can.” she said.
– She said that… ………………………………………………………….
4. “I’ll phone you tomorrow.” he told Jack.
– He told Jack that…. …………………………………………………….
5. “I want a camera for my birthday.” he said.
– He said that…. ………………………………………………………….
6. “You had better not lend him any more money, Elizabeth.’’ said John.
– John advised Elizabeth………………………………………………………………
7. “You stole my best cassette, Amanda!” said John.
– John accused……………………………………………………………………………
8. “ You damaged my bicycle, John!” said Mary.
– Mary accused…………………………………………………………………………..
  • Hy vọng qua bài dạy của cô, sẽ giúp các em có thể ôn tập tốt. Chúc các em thành thạo để làm tốt phần này. Các em có thắc mắc gì thì hãy để lại comment ở Fanpage – You tube hay Website của trường nhé!.Chúc các em luôn học tốt và đạt kết quả cao!
Thông tin đăng ký nhập học trường Ngọc Viễn Đông
“NGỌC VIỄN ĐÔNG - MỖI HỌC SINH MỘT VIÊN NGỌC”

CÁC TIN LIÊN QUAN