BÀI TẬP MẠCH DAO ĐỘNG

ÔN TẬP MẠCH DAO ĐỘNG.  Ngoài phần lý thuyết, nhà trường sẽ kèm theo những bài tập để củng cố kiến thức cho các em trong chương trình Toán lớp 12 và  giúp các em tự tin hơn trong kỳ thi tốt nghệp THPTQG và Đại học sắp tới nhé!

Xem video bài giảng lý thuyết:

Sau khi xem xong video bài giảng lý thuyết học sinh vận dụng làm những bài tập sau:

Câu 1: Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với tần số góc ω. Gọi q  là điện tích cực đại của một bản tụ điện thì cường độ dòng điện cực đại trong mạch là:

(Trích đề TN THPT 2010)

Câu 2:  Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, cường độ dòng điện trong mạch và hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện lệch pha nhau một góc bằng

(Trích đề TS CĐ 2011)

 (Trích đề TS ĐH 2009, 2014)

Câu 3:  Trong một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C đang có dao động điện từ tự do với tần số f. Hệ thức đúng là:

(Trích đề TN THPT 2010)

Câu 4:  Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần độ tự cảm L và tụ điện có điện dung thay đổi được từ C1 đến C2. Mạch dao động này có chu kì dao động riêng thay đổi được

(Trích đề TS ĐH 2009, đề TS CĐ 2014)

Câu 5:  Một con lắc đơn chiều dài ℓ đang dao động điều hòa tại nơi có gia tốc rơi tự do g. Một mạch dao động gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C đang hoạt động.

(Trích đề THPT QG 2017)

Câu 7:  Mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 1 mH và tụ điện có điện dung 0,1 μF. Dao động điện từ riêng của mạch có tần số góc là:

A. 2.10 rad/s.
B. 4.10  rad/s.
C. 10  rad/s
D. 3.10  rad/s.

                                                                (Trích đề TN THPT 2009)

Câu 8:  Một mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 2 mH và tụ điện có điện dung 0,1 μF. Tần số dao động riêng của mạch là

A. 3,225.103 Hz.
B. 3,225.104 Hz .
C. 1,125.103 Hz .
D. 1,125.104 Hz
(Trích đề TN THPT 2014 – hệ GDTX)

Câu 9:  Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 10-5 H và có tụ điện có điện dung 2,5.10-6 F. Lấy π = 3,14. Chu kì dao động riêng của mạch là

A. 1,57.10-5 s.
B. 1,57.10-10 s.
C. 6,28.10-10 s.
D. 3,14.10-5 s

(Trích đề THPT QG 2016)

Câu 10:  Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 10-4 H và tụ điện có

điện dung C. Biết tần số dao động riêng của mạch là 100 kHz. Lấy π2 =10. Giá trị của C là

A.25 nF
B. 0,025 F.
C. 250 nF.
D. 0,25 F.

(Trích đề TN THPT 2012)

Câu 11:  Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 4 μH và một tụ điện có điện dung biến đổi từ 10 pF đến 640 pF. Lấy π2 = 10. Chu kì dao động riêng của mạch này có giá trị

A. từ 2.10-8 s đến 3,6.10-7 s.
B. từ 4.10-8 s đến 2,4.10-7 s.
C. từ 4.10-8 s đến 3,2.10-7 s
D. từ 2.10-8 s đến 3.10-7 s.

(Trích đề TS ĐH 2010)

Câu 12:  Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần và tụ điện có điện dung thay đổi được. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do. Khi điện dung của tụ điện có giá trị 20 pF thì chu kì dao động riêng của mạch dao động là 3 μs. Khi điện dung của tụ điện có giá trị 180 pF thì chu kì dao động riêng của mạch dao động là:

(Trích đề TS CĐ 2012)

Câu 13:  Trong một mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với điện tích trên một bản của tụ điện có biểu thức là q = 3.10 cos2000t (C). Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là

A. i = 6cos(2000t – π/2) (mA).
B. i = 6cos(2000t + π/2) (mA)
C. i = 6cos(2000t – π/2) (A).
D. i = 6cos(2000t + π/2) (A).
(Trích đề TN THPT 2013)

Câu 14:  Trong mạch dao động LC lí tưởng đang hoạt động, điện tích trên một bản tụ điện biến thiên điều hòa và:

A. cùng pha với cường độ dòng điện trong mạch.
B. lệch pha 0,25π so với cường độ dòng điện trong mạch.
C. ngược pha với cường độ dòng điện trong mạch.
D. lệch pha 0,5π so với cường độ dòng điện trong mạch

(Trích đề THPT QG 2016)

Câu 15:  Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện qua cuộn cảm biến thiên điều hòa theo thời gian

A. với cùng biên độ
B. với cùng tần số
C. luôn cùng pha nhau.
D. luôn ngược pha nhau.

Câu16: Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần và tụ điện. Khi hoạt động, cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức là i = 0,025cos5000t (A). Biểu thức điện tích ở một bản của tụ điện là

A. q = 5.10-6 cos5000t (C).
B. q = 125.10-6 cos(5000t – π/2) (C) .
C. q = 125.10-6 cos5000t (C)
D.. q = 5.10-6 cos(5000t – π/2) (C)

(Trích đề TN THPT 2013 – hệ GDTX)

Câu 17*Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 2 mH và tụ điện có điện dung 8 nF. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do với hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là 6 V. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch bằng:

A. 0,12 A.
B. 1,2 mA.
C. 1,2 A.
D. 12 mA

(Trích đề  THPT QG 2018)

Câu 18.* Một mạch dao động lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với tần số góc 104 rad/s. Biết điện tích cực đại của một bản tụ điện là 1 nC. Khi cường độ dòng điện trong mạch có giá trị là 6 mA thì điện tích của một bản tụ điện có độ lớn bằng

A. 8.10-10 C
B. 4.10-10 C.
C. 2.10-10 C.
D. 6.10-10 C.

(Trích đề THPT QG 2018)

Câu 19*. Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Cường độ dòng điện trong mạch có phương trình i = 50cos4000t (mA) (t tính bằng s). Tại thời điểm cường độ dòng điện trong mạch là 40 mA, điện tích trên một bản tụ điện có độ lớn là.

A. 7,5.10-6 C
B. 3,0.10-6 C.
C. 2,5.10-6 C.
D. 4,0.10-6 C.

(Trích đề THPT QG 2019)

  • Hy vọng qua bài dạy sẽ giúp các em có thể ôn tập tốt. Các em có thắc mắc gì hay muốn đi sâu vào thì hãy để lại comment ở Fanpage – Youtube hay Website của trường.Thầy sẽ giải đáp mọi thắc mắc của các em. Chúc các em học tốt và đạt được nhiều kết cả cao trong những kỳ thi sắp tới. Hẹn gặp lại các em trong những bài dạy tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt các em!
  • Học sinh bấm đăng ký kênh youtube của Trường để theo dõi những bài giảng khác nhé!
  • Thông tin đăng ký nhập học trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Ngọc Viễn Đông
“NGỌC VIỄN ĐÔNG - MỖI HỌC SINH MỘT VIÊN NGỌC”

CÁC TIN LIÊN QUAN