BÀI TẬP ÔN TẬP SỰ ĐIỆN LI

ÔN TẬP SỰ ĐIỆN LI. Ngoài phần lý thuyết, nhà trường sẽ kèm theo những bài tập để củng cố kiến thức cho các em.

Câu 1: Phương trình điện li nào dưới đây viết không đúng?

Câu 8: Chọn phát biểu sai:
A. Chỉ có hợp chất ion mới có thể điện li được trong nước.
B. Chất điện li phân li thành ion khi tan vào nước hoặc nóng chảy.
C. Sự điện li của chất điện li yếu là thuận nghịch.
D. Nước là dung môi phân cực, có vai trò quan trọng trong quá trình điện li.
Câu 9: Độ điện li phụ thuộc vào:
A. Bản chất các ion tạo thành chất điện li.
B.Nhiệt độ, nồng độ, bản chất chất tan.
C. Độ tan của chất điện li trong nước.
D. Tính bão hòa của dung dịch chất điện li.
Câu 10: Độ điện li là tỉ số giữa số phân tử chất tan đã điện li và:
A. Chưa điện li.                                     
B. Số phân tử dung môi.
C.Số mol cation hoặc anion.
D.Tổng số phân tử chất tan. 
Thông tin đăng ký nhập học trường Ngọc Viễn Đông

“NGỌC VIỄN ĐÔNG - MỖI HỌC SINH MỘT VIÊN NGỌC”

CÁC TIN LIÊN QUAN