BÀI TẬP PHÉP LIÊN TƯỞNG

PHÉP LIÊN TƯỞNG. Ngoài phần lý thuyết, nhà trường sẽ kèm theo những bài tập để củng cố kiến thức cho các em.

Sau khi xem bài giảng lý thuyết học sinh làm những bài tập sau đây:

Bài tập 1. Gọi tên các phép liên tưởng và chỉ ra từ ngữ, hình ảnh thể hiện phép liên kết đó trong các câu dưới đây:

a. Ban đầu lương thực, khí giới, chăn áo, thuốc men, cái gì cũng thiếu thốn. Bộ đội thường phải nhịn đói, nhưng vẫn hăng hái tươi cười.
b. “Súc sắc súc sẻ
     Nhà nào còn đèn còn lửa
     Mở cửa cho anh em chúng tôi vào!”
                                                               (Đồng dao)
c. “Những ngày xuân mới bắt đầu. Chim hót ơi ới đầu cành, ánh nắng lụa nõn phủ trên trùm cây. Những vạt cỏ trở lại non tươi, xanh mơn mởn khắp mặt đất cỏ xuân nhấp ngọt như đường phèn”
d. “Con chim mày ở trên cây
    Tao đứng dưới gốc mày bay đường nào”

Bài tập 2. Chỉ ra phép liên kết hình thức sử dụng trong văn bản dưới đây

“Tuy vậy, đối với người Pháp, đồng bào ta vẫn giữ một thái độ khoan hồng và nhân đạo. Sau cuộc biến động ngày 9 thang 3, Việt Minh đã giúp cho người Pháp chạy qua biên thùy, lại cứu cho nhiều người Pháp ra khỏi trại giam Nhật, và bảo vệ tính mạng và tsì sản của họ.”
(Hồ Chí Minh, Tuyên ngôn độc lập)

Bài tập 3. Viết một đoạn văn ngắn chủ đề ý thức cá nhân đối với cộng đồng, trong đó có sử dụng phép liên kết liên tưởng.

“NGỌC VIỄN ĐÔNG - MỖI HỌC SINH MỘT VIÊN NGỌC”

CÁC TIN LIÊN QUAN