Tóm tắt bài học: Điều Hòa Hoạt Động Gen

Bài: ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG GEN.

Môn: Sinh học – Lớp 12.

Giáo viên: Cô Lý Thị Kim Ngân.

Dieu-hoa-hoat-dong-gen-Sinh-12-Truong-THCS-THPT-Ngoc-Vien-Dong

Xem thêm: Tài liệu học tập khối lớp 12“.
Xem thêm: Tìm hiểu thêm về Trường Ngọc Viễn Đông“.
“NGỌC VIỄN ĐÔNG - MỖI HỌC SINH MỘT VIÊN NGỌC”

CÁC TIN LIÊN QUAN