Tóm tắt bài học: Hạt Nhân Nguyên Tử – Nguyên Tố Hóa Học – Đồng Vị

Bài: HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ – NGUYÊN TỐ HÓA HỌC – ĐỒNG VỊ.

Môn: Hóa – Lớp 10.

Giáo viên: Thầy Nguyễn Văn Vinh.

Hat-nhan-nguyen-tu-Nguyen-to-hoa-hoc-Dong-vi-Hoa-10-Truong-THCS-THPT-Ngoc-Vien-Dong

Xem thêm: Tài liệu học tập khối lớp 10“.
Xem thêm: Tìm hiểu thêm về Trường Ngọc Viễn Đông“.
“NGỌC VIỄN ĐÔNG - MỖI HỌC SINH MỘT VIÊN NGỌC”

CÁC TIN LIÊN QUAN