Tóm tắt bài học: Vị Trí Địa Lí, Địa Hình và Khoáng Sản của Châu Á

Bài: VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, ĐỊA HÌNH và KHOÁNG SẢN CỦA CHÂU Á.

Môn: Địa lí – Lớp 8.

Giáo viên: Cô Nguyễn Thị Kim Anh.

Vi-tri-dia-li-dia-hinh-khoang-san-chau-A-Dia-li-8-Truong-THCS-THPT-Ngoc-Vien-Dong

Xem thêm: Tài liệu học tập khối lớp 8“.
Xem thêm: Tìm hiểu thêm về Trường Ngọc Viễn Đông“.
“NGỌC VIỄN ĐÔNG - MỖI HỌC SINH MỘT VIÊN NGỌC”

CÁC TIN LIÊN QUAN