THÔNG BÁO TẠM HOÃN NGÀY TẬP TRUNG HỌC SINH

Diễn biến của Covid-19 hiện nay còn  phức tạp. Để việc học tuyệt đối an toàn, trường THCS và THPT Ngọc Viễn Đông thông báo tạm hoãn tập trung ôn tập như sau:

  • Hủy kế hoạch tập trung học sinh theo thống nhất trong ngày họp CMHS cuối năm học 2019 – 2020
  • Ngày tập trung dự kiến là 17/8, nếu diễn biến của Covid-19 có chiều hướng tốt; Dịch được khống chế hoàn troàn
  • Học sinh và CMHS theo dõi thông báo của trường về ngày tập trung sắp tới.
  • Kế hoạch tuyển sinh của trường vẫn tiến hành bình thường theo kế hoạch ở đây
  • Để tìm hiểu về trường, hãy xem video ở đây.
31.7.2020. khuyen cao covid-19

31.7.2020. khuyến cáo covid-19

“NGỌC VIỄN ĐÔNG - MỖI HỌC SINH MỘT VIÊN NGỌC”

CÁC TIN LIÊN QUAN