“You Can Do Anythings” Do Thầy và Trò Trường Ngọc Viễn Đông Trình Bày

Một phút ngẫu hứng của Thầy và Trò trường Ngọc Viễn Đông

Bài hát: You Can Do Anythings

Sáng Tác : Thầy giáo Mai Thế Duy, tổ Toán

Trình bày: tập thể Thầy và Trò trường Ngọc Viễn Đông

“NGỌC VIỄN ĐÔNG - MỖI HỌC SINH MỘT VIÊN NGỌC”

CÁC TIN LIÊN QUAN