Sinh 12 – Bài 1: Gen, Mã Di Truyền và Quá Trình Nhân Đôi ADN – Bài tập ôn

Tóm tắt nội dung chính bài học: GEN, MÃ DI TRUYỀN và QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN

Sinh lớp 12 – Bài 1

Cô Lý Thị Kim Ngân

Cô Kim Ngân - Bài 1 - Sinh 12

 

Bài tập Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN - Sinh lớp 12 của cô Lý Thị Kim Ngân trường THCS và THPT Ngọc Viễn Đông

Xem thêm: Tài liệu học tập của tất cả khối lớp tại đây.

“NGỌC VIỄN ĐÔNG - MỖI HỌC SINH MỘT VIÊN NGỌC”

CÁC TIN LIÊN QUAN