Giới Thiệu Logo Trường

1. Mô tả các chi tiết:

   Màu vàng da: Tay Thầy Cô.

   Màu trắng: Tay học sinh.

   Màu hồng: Màu bình minh.

   Màu xanh đậm: Vừa tượng trưng cho sách vở, vừa tượng trưng cho đại dương.

   Màu xanh nhạt: Màu da trời.

   Màu xám: Màu ngọc bị ánh sáng tương phản.

   Các nét trắng: Ánh sáng Orient tỏa đi 5 châu, 4 biển.

   Ghi chú: Orient là tên của loại ngọc trai (pearl) quý nhất đến từ phương Đông (orient).

2. Ý nghĩa Triết học và Đạo học:

2.1.    Thái Nhiên đồ:

   Xuất phát điểm của logo Ngọc Viễn Đông là Thái Nhiên đồThái Nhiên đồ bao gồm 2 lý Âm – Dương.

   Nếu như Thái Cực đồ là biểu tượng cấu trúc Âm Dương của Thái cực thì Thái Nhiên đồ mô phỏng sự vận động của thiên nhiên, của Thiên Hà, của Vũ trụ. Sự vận động đó dựa vào cơ sở phi đối xứng của lưỡng nghi.

   Trên ý nghĩa này, Thầy và Trò là đồng đẳng, chỉ khác nhau về mức độ mà sinh ra sự vận động của giáo dục.

2.2.  Sinh Ngẫu nhiên và dục Giáo hóa

   Cũng như lực sinh ra từng cặp, sự vận động Thái Nhiên cũng xuất hiện từng cặp, gọi là Ngẫu NhiênNgẫu Nhiên đồ là cái nôi thứ 2 của sinh sôi, đó là cái người xưa gọi là Tứ tượng.

   Từ Ngẫu Nhiên, biển cả, bầu trời cùng các sinh linh, sản vật hình thành. Và con người, với những ước muốn toàn mỹ đã mang lại những giá trị cho sự sống. Giá trị sự sống cao quý nhất được biểu trưng bằng ngọc (pearl) và loại ngọc quý nhất đến từ phương Đông được ưu ái đặt tên là Orient. Giữa biển trời, Orient cưỡi trên sách đại dương kết nối năm châu. Đó là chức năng, là nhiệm vụ và cũng là khao khát của Giáo dục nói chung và của Ngọc Viễn Đông nói riêng.

   Trên ý nghĩa này, Giáo dục, sự giao thoa giữa các thế hệ đã làm nên biển cả, bầu trời, ánh Bình minh và cả những giá trị nhân văn, kết nối toàn cầu.

2.3.  Chân lý ở trên đầu

   Ngẫu Nhiên đồ cho thấy một tiền đồ chừng như tròn trịa. Tròn trịa là hoàn chỉnh, là toàn mỹ nhưng cũng đồng thời là sự dừng lại. FAR EAST ORIENT SCHOOL (FEOS) không cung cấp 1 giáo dục hoàn chỉnh. FEOS cung cấp một bầu trời non trẻ và chân lý còn ở trên đầu. Thoát ra khỏi FEOS học sinh sẽ mang theo bầu trời non trẻ đó tìm thêm những màu sắc mới tô thắm cho ý vị thế giới của riêng mình.

“NGỌC VIỄN ĐÔNG - MỖI HỌC SINH MỘT VIÊN NGỌC”

CÁC TIN LIÊN QUAN