Tầm Nhìn – Sứ Mệnh – Giá Trị Cốt Lõi

   Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi của Trường Ngọc Viễn Đông được xây dựng trên trên tinh thần bảo vệ các giá trị truyền thống của dân tộc; Đồng thời du nhập các giá trị tinh thần của văn minh Âu Mỹ. Kỳ vọng của các tiêu chí này là đẩy mạnh sự hội nhập cho các thế hệ mai sau.

1. Sứ mệnh:

   TRƯỜNG THCS – THPT NGỌC VIỄN ĐÔNG CUNG CẤP GIÁO DỤC TỔNG HÒA ÂU – MỸ – ĐÔNG PHƯƠNG ĐỂ HỌC SINH SẴN SÀNG HỘI NHẬP QUỐC TẾ Ở TẦNG LỚP TRI THỨC CAO NHẤT CÓ THỂ. BẢO ĐẢM CHO HỌC SINH MỘT SỰ THÀNH CÔNG PHÙ HỢP VỚI ĐẠO ĐỨC DÂN TỘC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA THẾ GIỚI.

   Sứ mệnh này hoàn toàn phù hợp với xu thế thời đại của đất nước. Mời xem thêm bài “2018 sẽ ghi dấu ấn quan trọng cho hội nhập quốc tế của Việt Nam

2. Tầm nhìn:

   Trường Ngọc Viễn Đông phấn đấu giáo dục nên thế hệ học sinh có tài năng Quốc tế trên nền tảng tâm hồn Việt. Để theo đuổi tầm nhìn này, nhà Trường cố gắng hoàn thành các mục tiêu thành phần sau:

  • Cung cấp môi trường học tập năng động, đa dạng, tương tác và kích thích học sinh tự vận động.
  • Cung cấp cho học sinh tầm nhìn bao quát về thế giới tự nhiên và xã hội. Để các em tự hình thành và phát triển nhân cách.
  • Hướng dẫn học một cách chi tiết, đánh giá và cung cấp kết quả học tập rõ ràng. Để đảm bảo sự thuần thục trong việc sử dụng kiến thức, kỹ năng và tạo động lực dẫn đến sự thành công toàn diện.
  • Sử dụng công nghệ hiện đại nhằm tạo ra các phương thức và phương tiện giảng dạy hiệu quả. Mở rộng khả năng tiếp cận với học tập của học sinh.

3. Giá trị cốt lõi:

   Giá trị cốt lõi Ngọc Viễn Đông là một bộ nguyên tắc chủ đạo trong việc thi hành và phát triển chương trình giảng dạy, hoạt động của giáo viên, nhân viên và học sinh, bao gồm:

  • Đạo đức: Thượng tôn đồng thời các giá trị đạo đức truyền thống Việt Nam. (Yêu tổ quốc, Yêu đồng bào, Tín, Nhã, Nhân, Nghĩa, Hiếu, Lễ, Trọng xỉ . . .). Và các giá trị văn hóa cộng đồng của văn minh phương Âu – Mỹ. (trách nhiệm, công bằng, khách quan, ý thức cộng đồng . . .).

   (Xem thêm bài Văn tế giỗ tổ Hùng Vương)

  • Dưỡng dục học sinh: Chương trình và thái độ giảng dạy tại nhà Trường đảm bảo một sự tiến bộ nhanh chóng về tri thức. Đồng thời nuôi dưỡng các giá trị tinh thần và phát triển tối đa các tố chất của học sinh.

   Các phương châm nhà trường giữ gìn và thực hiện:

   Nâng niu như ngọc

   Mài giũa như ngọc

   Các phương châm học sinh phải phấn đấu:

   Cao quý như ngọc

   Trong sáng như ngọc

   Ngọc Viễn Đông luôn tâm niệm:

   “MỖI HỌC SINH MỘT VIÊN NGỌC”

   Hội nhập Quốc tế: Trường Ngọc Viễn Đông thực hiện chương trình giáo dục hội nhập quốc tế, đào tạo học sinh có kiến thức và tư duy toàn cầu. Thông qua việc cung cấp cho học sinh nền tảng tiếng Anh vững chắc để vào các trường Đại học Quốc tế. Giảng dạy chương trình Phổ thông Hoa Kỳ và triển khai các phương tiện dạy học hiện đại nhất như: Bài giảng điện tử, Thư viện điện tử, Elearning, Homeschooling. . . Bảo đảm học sinh có thể tự hào như nhạc hiệu của trường: WE ARE GLOBAL CITIZENS.

Lễ ký kết hợp tác trao đổi ngôn ngữ

Hợp tác với quỹ bảo trợ Âu Cơ về trao đổi ngôn ngữ với thanh niên tình nguyện Canada.

“NGỌC VIỄN ĐÔNG - MỖI HỌC SINH MỘT VIÊN NGỌC”

CÁC TIN LIÊN QUAN