BÀI TẬP ÔN TẬP TỔNG HỢP VỀ GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH (PHẦN 3)

ÔN TẬP TỔNG HỢP VỀ GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH (PHẦN 3)Ngoài phần lý thuyết, nhà trường sẽ kèm theo những bài tập để củng cố kiến thức cho các em tự tin bước vào kỳ thi TS10.

Xem video bài giảng lý thuyết ÔN TẬP TỔNG HỢP VỀ GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH (PHẦN 3)

* Giới thiệu:

Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình là nội dung quan trọng của chương III phần Đại số của môn Toán lóp 9. Nội dung phần 3 bao gồm bài toán về năng suất lao động và bài toán về vòi nước (làm chung, làm riêng).
Bài giảng gồm các nồi dung sau:
– Tóm tắt các bước giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình. Và phương pháp giải các dạng bài toán giải bằng cách lập hệ phương trình.
– Hướng dẫn học sinh giải 2 bài tập về việc giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình: bài toán về năng suất lao động và bài toán về vòi nước.

 * Bài tập:

         1) Để hoàn thành một công việc, hai tổ phải làm chung trong 6 giò. Sau 2 giờ làm chung thì tổ hai bị điều đi làm việc khác. Tổ một đã hoàn thành nốt công việc còn lại trong 10 giò. Hỏi nếu mỗi tổ làm riêng thì sau bao lâu sẽ hoàn thành công việc?
         2) Hai vòi nước cùng chảy vào một bể không có nước sau 12 giò thì đầy bể. Sau khi hai vòi cùng chảy được 8 giò thì người ta khoá vòi thứ nhất lại. Còn vòi thứ hai tiếp tục chảy, do tăng công suất lên gấp đôi nên vòi thứ hai chảy đầy phần còn lại của bể sau 3 giò 30 phút. Hỏi với công suất lúc ban đàu thì mỗi vòi chảy một mình trong bao nhiêu lâu thì đầy bể?
Thầy hy vọng rằng với hệ thống kiến thức lý thuyết và bài tập phần Đại số trên đây. Các em sẽ có thêm một tài liệu học tập hữu ích để học tốt hơn môn Toán 9.
“NGỌC VIỄN ĐÔNG - MỖI HỌC SINH MỘT VIÊN NGỌC”

CÁC TIN LIÊN QUAN