Tóm tắt bài học: Hình Thang

Bài: HÌNH THANG.

Môn: Toán (Hình học) – Lớp 8.

Giáo viên: Thầy Đỗ Ngọc Hiền.

Hinh-Thang-Toan-8-Truong-THCS-THPT-Ngoc-Vien-Dong

Xem thêm: Tài liệu học tập khối lớp 8“.
Xem thêm: Tìm hiểu thêm về Trường Ngọc Viễn Đông“.
“NGỌC VIỄN ĐÔNG - MỖI HỌC SINH MỘT VIÊN NGỌC”

CÁC TIN LIÊN QUAN