BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP CACBOHIĐRAT

TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP CACBOHIĐRAT. Ngoài phần lý thuyết, nhà trường sẽ kèm theo những bài tập để củng cố kiến thức cho các em tự tin bước vào kỳ thi THPTQG.

I. ĐỊNH NGHĨA:

  •  Cacbohiđrat (TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP CACBOHIĐRATcòn gọi là gluxit hoặc saccarit) là những HCHC tạp chức thường có công thức chung là Cn(H2O)m, có chứa nhiều nhóm OH và nhóm cacbonyl (anđehit hoặc xeton) trong phân tử.
  •  Gluxit được chia thành 3 loại thường gặp là:
  • Monosaccarit: glucozơ, fructozơ có CTPT là C6H12O6.

  • Đisaccarit: saccarozơ và mantozơ có CTPT là C12H22O11.
  •  Polisaccarit: xenlulozơ và tinh bột có CTPT là (C6H10O5)n.
  • Cacbohiđrat (TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP CACBOHIĐRATcòn gọi là gluxit hoặc saccarit) là những HCHC tạp chức thường có công thức chung là Cn(H2O)m, có chứa nhiều nhóm OH và nhóm cacbonyl (anđehit hoặc xeton) trong phân tử.
  • Cacbohiđrat (TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP CACBOHIĐRATcòn gọi là gluxit hoặc saccarit) là những HCHC tạp chức thường có công thức chung là Cn(H2O)m, có chứa nhiều nhóm OH và nhóm cacbonyl (anđehit hoặc xeton) trong phân tử.
  • Hy vọng bài dạy của cô sẽ giúp các em có thể luyện thi tốt. Chúc các em thành thạo để làm tốt phần này. Nếu các bạn có những thắc mắc hay muốn hiểu sâu hơn về bài  này, các bạn hãy commend ở trang Facebook của trường hay trong Youtube nhé. Cô sẽ đồng hành cùng các bạn cho tới khi các bạn tham dự kỳ thi tốt nghiệp tới.

 II. BÀI TẬP:

TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP CACBOHIĐRAT

TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP CACBOHIĐRAT

BT

TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP CACBOHIĐRAT

“NGỌC VIỄN ĐÔNG - MỖI HỌC SINH MỘT VIÊN NGỌC”

CÁC TIN LIÊN QUAN