Họp Cha Mẹ Học Sinh đầu năm học 2021 – 2022

   Họp Cha Mẹ học sinh 2021 – 2022. Nhằm báo cáo và thảo luận với quý CMHS về kế hoạch dạy và học Online của nhà Trường; Báo cáo kế hoạch chăm sóc, quản lý HS; Báo cáo hiện trạng trình độ của HS và chỉ tiêu phấn đấu; Báo cáo định chế tài chính… của trường THCS và THPT Ngọc Viễn Đông.

Ke-hoach-hop-cha-me-hoc-sinh-dau-nam-hoc-2021-2022

 

Xem thêm: “Chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng năm học 2021 – 2022”.

“NGỌC VIỄN ĐÔNG - MỖI HỌC SINH MỘT VIÊN NGỌC”

CÁC TIN LIÊN QUAN