BÀI TẬP KHỞI NGỮ

KHỞI NGỮ. Ngoài phần lý thuyết, nhà trường sẽ kèm theo những bài tập để củng cố kiến thức cho các em tự tin bước vào kỳ thi TS10. 

Bài tập 1. Tìm khởi ngữ trong các câu sau đây:

  1. Một mình thì anh bạn trên trạm đỉnh Phan – xi – păng ba nghìn một trăm bốn mươi hai mét kia mới một mình hơn cháu.
  2. Tình yêu thương, một tình yêu thương thực sự và nồng nàn lần đầu tiên phát sinh ra trong nó
  3. Còn về diện mạo tôi, nó không đến nỗi đen cháy như các bạn có thể nghĩ về một kẻ chẳng quan tâm tí gì đến da dẻ của mình lại sống ở vào khoảng chin hoặc mười độ vĩ tuyến miền xích đạo.
  4. Còn người thì ai chả “thêm” hở bác?
  5. Đối với cháu, thật là đột ngột.

Bài tập 2. Viết một đoạn vắn ngắn (6-8 dòng) giới thiệu về truyện ngắn những ngôn sao xa xôi. Trong đó có sử dụng khởi ngữ (gạch chân và ghi tên thành phần đó)

“NGỌC VIỄN ĐÔNG - MỖI HỌC SINH MỘT VIÊN NGỌC”

CÁC TIN LIÊN QUAN