Tóm tắt bài học: Biến Đổi Đơn Giản và Rút Gọn Biểu Thức Chứa Căn Thức Bậc 2

Bài: BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN VÀ RÚT GỌN BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC 2.

Môn: Toán (Đại số) – Lớp 9.

Giáo viên: Thầy Đỗ Ngọc Hiền.

Bien-Doi-Don-Gian-Va-Rut-Gon-Bieu-Thuc-Chua-Can-Thuc-Bac-2-Toan-9-Truong-THCS-THPT-Ngoc-Vien-Dong

Xem thêm: Tài liệu học tập khối lớp 9“.
Xem thêm: Tìm hiểu thêm về Trường Ngọc Viễn Đông“.
“NGỌC VIỄN ĐÔNG - MỖI HỌC SINH MỘT VIÊN NGỌC”

CÁC TIN LIÊN QUAN