Tóm tắt bài học: Ứng Dụng Thực Tế Các Chỉ Số Lượng Giác Trong Góc Nhọn

Bài: ỨNG DỤNG THỰC TẾ CÁC CHỈ SỐ LƯỢNG GIÁC TRONG GÓC NHỌN.

Môn: Toán (Hình học) – Lớp 9.

Giáo viên: Thầy Đỗ Ngọc Hiền.

Ung-Dung-Thuc-Te-Ti-so-luong-giac-cua-goc-nhoc-Toan-9-Truong-THCS-THPT-Ngoc-Vien-Dong

Xem thêm: Tài liệu học tập khối lớp 9“.
Xem thêm: Tìm hiểu thêm về Trường Ngọc Viễn Đông“.
“NGỌC VIỄN ĐÔNG - MỖI HỌC SINH MỘT VIÊN NGỌC”

CÁC TIN LIÊN QUAN