THƯ CÔNG TÁC của Vụ Trung học – Hỗ trợ học sinh vượt qua Covid-19

Hỗ trợ học sinh vượt qua Covid-19, đài truyền hình VTV7 phát sóng dạy học trực tuyến. Trong thư, vụ Trung học hướng dẫn, giao nhiệm vụ cho các cấp thực hiện

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi:  – Các Sở Giáo dục và Đào tạo;

– Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu.

Ngày 25/3/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Công văn số 1061/BGDĐT-GDTrH hướng dẫn dạy học qua Internet, trên truyền hình đối với cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường vì phòng, chống dịch Covid-19 năm học 2019-2020 và Công văn số 1007/BGDĐT-GDTrH ngày 23/3/2020 về việc đóng góp bài giảng và tổ chức dạy học trên truyền hình. Đến nay, Bộ GDĐT đã nhận được nhiều video bài giảng của các Sở GDĐT gửi về.

Nhằm hỗ trợ học sinh cả nước trong thời gian học tập ở nhà để phòng, chống dịch Covid-19, Bộ GDĐT tạo phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức phát sóng Chương trình dạy học trên truyền hình.

Để tổ chức hiệu quả việc dạy học trên truyền hình, Bộ GDĐT đề nghị các Sở GDĐT triển khai một số nội dung sau:

  1. Thông báo rộng rãi kế hoạch phát sóng của Chương trình dạy học trên truyền hình để giáo viên, học sinh và gia đình học sinh được biết. Vào ngày Thứ 6 hàng tuần, Bộ GDĐT sẽ thông báo kế hoạch phát sóng tuần kế tiếp tại Cổng thông tin của Bộ GDĐT (www.moet.gov.vn).
  2. Phối hợp với Đài Truyền hình địa phương ưu tiên tiếp sóng hoặc phát lại các kênh dạy học của Đài Truyền hình Việt Nam theo khung thời gian phù hợp với các đối tượng học sinh.
  3. Yêu cầu các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch dạy học để giáo viên chủ động tương tác được với học sinh và gia đình học sinh trong việc giao nhiệm vụ học tập cho học sinh trước khi phát sóng và thu lại kết quả học tập sau khi học sinh học trên truyền hình.
  4. Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở giáo dục về việc xây dựng kế hoạch dạy học để đảm bảo “tạm dừng đến trường nhưng không dừng việc học”.
  5. Lịch phát sóng của Tuần từ 13/4 đến 18/4/2020 như sau:

LỊCH PHÁT SÓNG

PHÁT TRÊN KÊNH VTV7 – ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM

(Từ ngày 13/4 đến 18/4/2020)

LỚP GIỜ PHÁT SÓNG THỨ/MÔN HỌC
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7
Lớp 12 Từ 9:30 VẬT LÝ VẬT LÝ LỊCH SỬ LỊCH SỬ ĐỊA LÝ ĐỊA LÝ
TOÁN NGỮ VĂN HOÁ HỌC SINH HỌC GIÁO DỤC CÔNG DÂN TIẾNG ANH
Lớp 9 Từ 14:30 TOÁN NGỮ VĂN TIẾNG ANH TOÁN NGỮ VĂN TIẾNG ANH

           VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC

Lịch phát sóng hỗ trợ học sinh vượt qua Covid-19 trong 4 tuần tới:

Lịch phát sóng tuần 13 đến 18 tháng 4 của VTV

Lịch phát sóng tuần 13 đến 18 tháng 4 của VTV

Lịch phát sóng tuần 20 đến 25 tháng 4 của VTV

Lịch phát sóng tuần 20 đến 25 tháng 4 của VTV

Lịch phát sóng tuần 27 tháng 4 đến 02 tháng 5 của VTV

Lịch phát sóng tuần 27 tháng 4 đến 02 tháng 5 của VTV

Lịch phát sóng tuần 04 tháng 5 đến 09 tháng 5 của VTV

Lịch phát sóng tuần 04 tháng 5 đến 09 tháng 5 của VTV

Xem thêm:

Công văn 829/GDĐT-TrH của SGD Tp. HCM

“NGỌC VIỄN ĐÔNG - MỖI HỌC SINH MỘT VIÊN NGỌC”

CÁC TIN LIÊN QUAN