Album ảnh Họp Cha Mẹ Học Sinh HKI năm học 2020 – 2021

   Một nền giáo dục muốn phát triển đòi hỏi có sự chung tay góp sức của nhiều thành phần, tầng lớp trong xã hội. Trên chiều hướng đó, vai trò của cha mẹ học sinh (CMHS) ở các trường phổ thông là hết sức quan trọng. Bởi lẽ, đây cầu nối giữa nhà trường và gia đình, tạo sự tương tác trong quá trình giáo dục học sinh. Với tầm quan trọng đó, trường THCS và THPT Ngọc Viễn Đông long trọng tổ chức buổi “Họp Cha Mẹ Học Sinh HKI năm học 2020 – 2021

Thời gian: Từ 08h00 – 11h00, ngày 17 tháng 01 năm 2021

Địa điểm: Trường THCS và THPT Ngọc Viễn Đông

Thành phần tham dự:

 • TS. Huỳnh Công Thái – Chủ tịch HĐQT;
 • Thầy Võ Thanh Vân – Hiệu trưởng;
 • Bán giám hiệu nhà Trường;
 • Cha mẹ học sinh toàn trường;
 • GV- CNV toàn trường;

Tiến trình Họp CMHS HKI năm học 2020 – 2021:

8g00 – 8g30: Tiếp đón CMHS

8g30 – 9g30: Họp toàn thể CMHS

 • Báo cáo kết quả Giáo dục HK I và thông qua kế hoạch HK II – Thầy Vân
 • Giải thích một số chủ trương, chính sách mới của ngành – Thầy Vân
 • Giải thích một số chủ trương, chính sách mới của trường – Thầy Thái
 • Phát biểu của ban đại diện cha mẹ học sinh –

9g30 – 11g00: Họp giữa CMHS và GVCN tại phòng học

 • Ổn định – điểm danh;
 • Bầu thư ký cuộc họp;
 • Phát tập thông tin học tập – rèn luyện học kỳ I;
 • Báo cáo tình hình học tập và rèn luyện học kỳ I của lớp;
 • Kết quả HK I và biện pháp khắc phục những tồn tại;
 • BĐD CMHS báo cáo – Thông qua các khoản thu, chi kỳ I;
 • CMHS phát biểu góp ý xây dựng, hỗ trợ lớp;