Album Khám Sức Khỏe Cho Học Sinh Năm Học 2021 – 2022

   Trường THCS và THPT Ngọc Viễn Đông tổ chức khám sức khỏe cho học sinh nhằm mục đích kiểm tra, đánh giá sàng lọc và phân loại tình trạng sức khỏe của học sinh toàn trường. Việc quan tâm đến sức khỏe, bảo vệ lợi ích và tinh thần cho sinh viên luôn được nhà trường chú trọng và tổ chức thực hiện chu đáo. Hoạt động này như một phần đảm bảo sức khỏe và quyền lợi của học sinh.

   Trường THCS và THPT Ngọc Viễn Đông phối hợp với Bệnh viện quận 12 tổ chức khám sức khỏe cho học sinh của trường nhằm đảm bảo cho các em một sức khỏe ổn định yên tâm học tập.

Học sinh trường THCS và THPT Ngọc Viễn Đông được kiểm tra thể lực (chiều cao, cân nặng, đo mạch, huyết áp và phân loại thể lực); khám ngoại tổng quát; kiểm tra, đánh giá thị lực; khám Răng – Hàm – Mặt; khám Tai – Mũi –Họng; và khám Nội để phân loại sức khỏe.

Đối với học sinh khám sức khỏe lại càng được quan tâm đúng mức để đảm bảo sức khỏe về thể lực và trí lực.

NGỌC VIỄN ĐÔNG – MỖI HỌC SINH MỘT VIÊN NGỌC