Học Tập Trải Nghiệm Khối THCS tại Viện Bảo Tàng Mỹ Thuật TP.HCM

   Nhằm thực hiện đổi mới trong việc dạy và học. Dạy và học phải gắn liền với thực tiễn cuộc sống. Tạo ra các hoạt động giáo dục phong phú bên ngoài nhà Trường song song viêc học tập văn hóa ngay tại lớp học. Trường THCS và THPT Ngọc Viễn Đông đã tổ chức chuyến “Học tập trải nghiệm Mỹ thuật thường thức” cho học sinh khối THCS từ lớp 6 đến lớp 9.

   Thời gian: Từ 7h00 đến 16h30, ngày 11 tháng 10 năm 2019.

   Địa điểm:

  1. Viện bảo tàng Mỹ thuật Tp. HCM
  2. Thảo Cầm Viên Sài Gòn

   Thành phần tham dự:

  • Thầy Phó Hiệu trưởng chuyên môn – Nguyễn Trường Tồn.
  • Các GVCN từ lớp 6 đến lớp 9.
  • GV – CBNV hỗ trợ của nhà Trường.
  • Toàn thể học sinh khối THCS từ lớp 6 đến lớp 9

Xem bài viết “Học tập trải nghiệm – Mỹ thuật thường thức” tại đây.

“NGỌC VIỄN ĐÔNG – MỖI HỌC SINH MỘT VIÊN NGỌC”