Album Hội Nghị Người Lao Động năm học 2021 – 2022

  Hội nghị người lao dộng năm học 2021 – 2022 là dịp để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2020 – 2021, phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 – 2022. Với nền tảng là sự am hiểu và hỗ trợ lẫn nhau, sau thời gian trao đổi và thảo luận tại các tổ công đoàn, đại diện Ban Lãnh đạo nhà trường và –  bên sử dụng lao động, công đoàn cơ sở trường đã tổ chức hội nghị người lao động năm học 2021 – 2022. Buổi hội nghị diễn ra tại trường THCS và THPT Ngọc Viễn Đông. 

Thời gian: 14g00 – 16g00, ngày 11 tháng 03 năm 2022

Địa điểm: Trường THCS và THPT Ngọc Viễn Đông.

Thành phần tham dự:

  1. Thầy Võ Thanh Vân – Hiệu trưởng;
  2. Cô Võ Thị Kim Soa – Phó hiệu trưởng;
  3. Cán bộ nhân viên nhà trường;
  4. Đại diện công đoàn;

 NGỌC VIỄN ĐÔNG – MỖI HỌC SINH MỘT VIÊN NGỌC